1826
پایگاه اطلاع رسانی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور یزد - اخبار > برگزاری کارگاه هاي مشاوره اسلامي با حضور دکتر جمشیدی