1826
پایگاه اطلاع رسانی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور یزد - اخبار > پاي قدرتمند خود را با عصاي بيگانه عوض نكنيد