2827
پایگاه اطلاع رسانی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور یزد - اخبار > جلسه مسئولین دفتر نهاد با مسئولین موسسه شفا یزد